ODZIV - Krepitev sposobnosti čezmejnega odziva na naravne nesreče

 

Območje ob meji med Slovenijo in Hrvaško se sooča z različnimi izzivi na področju upravljanja tveganj in odpravljanja posledic naravnih nesreč, kjer je potreben skupni pristop. Med te izzive spadajo zlasti poplave vzdolž rečnih koridorjev Mure, Drave in Save. S projektom ODZIV bomo postavili temelje skupnega odziva ključnih deležnikov (gasilci, civilna zaščita, rdeči križ, ...) z obeh strani meja, s čimer bo okrepil sposobnost odziva na naravne nesreče na čezmejnem področju Slovenije in Hrvaške. V sklopu projekta bo pripravljena analiza varnostnih razmer, posodobitev protokolov odzivanja, ustvarjanje novega čezmejnega sodelovanja ter vzpostavljeno usposabljanje za čezmejno upravljanje s tveganji in odpravljanja posledic naravnih nesreč.

 

Ob pripravi čezmejnega zemljevida ODZIV, ki bo pripomogel k skupni pripravljenosti odziva na naravne in druge nesreče, bo partnerstvo na otoku Krku vzpostavilo tudi vadbeni center POLIGON, ki bo omogočal usposabljanja za potapljače reševalce, kakor tudi enote prve pomoči, ki se bodo hkrati usposabljale za izvajanje aktivnosti na svojem področju, kot tudi za sodelovanje v čezmejnem prostoru. Lokacija je bila izbrana, ker omogoča zadostno globino potopa za pridobivanje in obnavljanje licenc potapljačev reševalcev, česar v rekah ali slovenskem primorju ni mogoče zagotoviti.

 

Vodilni partner: RRA Podravje - Maribor

 

Projektno partnerstvo: Rdeči križ Slovenije - Območno združenje Maribor, Javni zavod gasilska brigada Maribor, Javna ustanova za razvoj Međimurske županije REDEA, Hrvaški rdeči križ – Mestno društvo Rdečega križa Čakovec, in Področna gasilska zveza otoka Krka

 

Trajanje projekta: 1. marec 2024 – 31. avgust 2026

 

Skupna vrednost projekta: 1,040.800,00 evrov

 

Vir financiranja: Interreg program Slovenija - Hrvaška 2021 – 2027

 

---

 

Ready 2 Help – priprema i odgovor mladih na krizne situacije

 

Nosilec projekta: Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa Čakovec

Partnerji: Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa Osijek in Rdeči križ Slovenije – Območno združenje Maribor

 

Kartica projekta: Ready 2 Help

 

Erasmus +

Call 2021 Round 1 KA2: KA210-YOU – Small-scale partnerships in youth

ID: 2021-1-HR01-KA210-YOU-000027441

Obdobje izvedbe: 01.11.2021.-31.10.2023.

GRANT: 60.000 EUR

 

SPLOŠNI CILJ:  podpreti aktivno evropsko državljanstvo, posebej pri mladih ter okrepiti mednarodno sodelovanje društev Rdečega križa znotraj Evrope

 

SPECIFIČNI CILJI:

1. Nadgraditi sodelovanje med društvi RK Čakovec, Osijek in Maribor
2. Povečati zmogljivosti partnerskih organizacij za delo z mladimi s poudarkom na kriznih situacijah

 

GLAVNE AKTIVNOSTI PROJEKTA:

1. Izobraževanje zaposlenih partnerskih organizacij za delo z mladimi v kriznih razmerah

2. Usposabljanje mladih prostovoljcev – članov interventnih ekip

3. Izmenjava mladih prostovoljcev – članov interventnih ekip

 

 

 

https://www.mobilnost.hr/