Rdeči križ Slovenije redno organizira krvodajalske akcije in motivira krvodajalce k darovanju krvi že od leta 1953. Z Zakonom o Rdečem križu Slovenije iz leta 1993 pa mu je država podelila javno pooblastilo. Krvodajalstvo je človekoljubna dejavnost, ki se izvaja v skladu z načeli prostovoljnosti, brezplačnosti in anonimnosti ter zajema vse aktivnosti motiviranja, obveščanja, organiziranja, izobraževanja in pozivanja krvodajalcev na krvodajalske akcije za zagotavljanje nacionalne oskrbe s krvjo.

 

Območno združenje Maribor je organizator rednih in izrednih krvodajalskih akcij, ki jih s pomočjo številnih prostovoljcev in aktivistov Rdečega križa izvajamo na terenu in v Centru za transfuzijsko medicino UKC Maribor. Pri pozivanju organizatorjev k pripravi krvodajalskih akcij izpostavljamo predvsem temeljni pomen darovanja krvi,  kot sta medčloveški odnos in solidarnost med ljudmi.

 

Cilj Rdečega križa je zagotavljati tolikšno število krvodajalcev, da bo učinkovito zadostilo potrebam zdravstva po krvi. Seveda pa je tu potrebna podpora širše družbene skupnosti. Prav prostovoljnost, neplačanost in anonimnost so se v štiriinpetdesetih letih pokazala kot dobri temelji za preskrbo s krvjo. Skrb za zdravje vsakega posameznika in najširše družbene skupnosti pomeni tudi skrb za varno kri. V tem so zdravstvenovzgojna prizadevanja Rdečega križa tudi člen v verigi varne preskrbe s krvjo. Kajti zdrav človek ima tudi zdravo kri. Le varna kri zares varuje življenja.

 

Krvodajalstvo natančno opredeljuje Zakon o preskrbi s krvjo (Ur.l..RS, št. 104/2006), proste dneve pa določa 169. člen Zakona o delovnih razmerjih.

 

Vabimo Vas, da se aktivno pridružite veliki družini prostovoljnih krvodajalcev v Sloveniji, ki vsakodnevno rešujejo življenja. Vsem, ki darujete kri in tistim, ki prispevate, da vir varne krvi v Sloveniji ne presahne, iskrena HVALA.