V okviru socialne dejavnosti se izvajajo programi, ki so namenjeni posameznikom, družinam in skupinam prebivalstva, ki si ne morejo zagotoviti sredstev za preživljanje iz razlogov, na katere sami ne morejo vplivati – osnovno vodilo je preprečevanje revščine in socialne izključenosti ter zagotavljanje dostojnega preživetja.

 

Pri izvajanju programov socialne pomoči imajo prioriteto naslednje skupine ljudi: otroci, brezdomci,  brezposelni,  zasvojeni, invalidi, osebe po prestani zaporni kazni, osebe brez statusa, žrtve družinskega nasilja,…

 

RKS - OZ Maribor izvaja naslednje programe socialne pomoči:

 • zbiranje, skladiščenje in razdeljevanje humanitarne pomoči v Skladišču humanitarne pomoči v Ljubljanski ulici 23 za upravičence iz urbanega dela mesta Maribora in preko KORK združenja,
 • razdeljevanje prehrambenih paketov RKS in županskih paketov,
 • razdeljevanje intervencijskih zalog hrane za najbolj ogrožene osebe Skupnosti (EU),
 • sprejemanje in razdeljevanje bivalne, kuhinjske in druge tehnične opreme,
 • skrb za boljšo kakovost življenja starejših ljudi (postaje RK po KORK, srečanja starejših oseb, obiskovanje starejših, bolnih, invalidov in osamljenih oseb na domu, skupine za samopomoč, izvajanje sosedske pomoči,..)
 • izvajanje učne pomoči osnovnošolskim otrokom iz socialno ogroženih družin,
 • izvajanje tečaja krojenja in šivanja za romke in druge zainteresirane ženske iz socialno ogroženih družin,
 • razdeljevanje enkratnih finančnih pomoči za socialno ogrožene posameznike in družine, delovanje postaj RK za merjenje tlaka, holesterola in sladkorja v krvi,
 • zagotavljanje osnovnih življenjskih pogojev prizadetim v različnih naravnih in drugih nesrečah, ko posamezniki ali družine ostanejo brez svojega doma ali pa potrebujejo takoj humanitarno pomoč,
 • akcije zbiranja finančnih sredstev za točno določen namen pomoči potrebnim doma  ali v tujini,…

KRITERIJI IN MERILA ZA DELITEV POMOČI

 

Humanitarna pomoč se v OZ Maribor razdeljuje v skladu s Pravilnikom o kriterijih za razdelitev humanitarne pomoči, ki ga je sprejel Območni odbor na svoji seji 16.12.2005.

 

Pomoč se podeljuje na podlagi:

 • predložitve Odločb centrov za socialno delo o dodelitvi finančnih pomoči,
 • predlogov KORK in patronažne službe Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor,
 • prošnje posameznikov ali družine,
 • predlogi šol, zavodov in organov lokalnih skupnosti.

 

Pomoč se dodeli:

 

za prehranske pakete:

-  vsake 3 mesece za posameznike in družine z dvema članoma družine,

-  vsaka 2 meseca za družine s tri ali več člani družine,

če so prehranski paketi na razpolago!

 

enkratna finančna pomoč:

-  v primeru naravnih in drugih nesreč,

-  v zelo veliki finančni stiski posameznika ali družine,

-  priložnostno na začetku šolskega leta, v času zdravljenja, …

 

z bivalno in drugo tehnično opremo:

-  glede na možnosti dodelitve in ob upoštevanju prošenj za dodelitev (po vrstnem redu).

 

HUMANITARNA POMOČ se lahko posreduje v Skladišče humanitarne pomoči, Ljubljanska ulica 23, Maribor.

 

v ponedeljek, sreda, četrtek: od 8.00 do 15.00 ure,

v torek od 8.00 do 17.00 ure,

v petek od 8.00 do 13.00 ure.

 

Telefon: 330 40 80

Fax: 330 40 81

 

HUMANITARNA POMOČ SE RAZDELJUJE:

v torek od 8.00 do 16.00 ure in

v četrtek od 8.00 do 14.00 ure.

KONTAKT

 

Skladišče humanitarne pomoči

Ljubljanska ulica 23

Maribor

Telefon: 330 40 80

Fax: 330 40 81

 

DELOVNI ČAS:

ponedeljek, sreda, četrtek: 8.00 - 15.00

torek: 8.00 - 17.00

petek: 8.00 - 13.00

 

HUMANITARNA POMOČ SE RAZDELJUJE:

torek: 8.00 - 16.00

četrtek: 8.00 - 14.00