24.1.2023

Pričetek kandidacijskega postopka za izbor kandidatov in kandidatk za funkcije v RKS-OZ Maribor

Obveščamo vas, da je Kandidacijska komisija na svoji 1. seji potrdila <a href="http://www.rkmb-drustvo.si/Portals/0/datoteke/Kriteriji-za-izbor.pdf?ver=-E_0yM0Yn0COPOV6iagybg%3d%3d&timestamp=1674819183697">kriterije za izbor</a> in določila rok za evidentiranje kandidatov in kandidatk za funkcije v RKS-OZ Maribor. Rok za sprejem predlogov kandidatur je pričel teči v ponedeljek, 23. januarja 2023, in se zaključi v ponedeljek, 20. februarja 2023 ob 15:00 uri. <br><br>Obrazložene predloge kandidatur in izjave kandidatov morajo predlagatelji predati Kandidacijski komisiji in sicer tako, da predloge pošljejo ali oddajo v tajništvu OZ Maribor v zaprti kuverti. Kuverta mora biti označena z napisom »NE ODPIRAJ - ZA KANDIDACIJSKO KOMISIJO«. <p><p>Obrazci za predloge kandidatur so na povezavah: <p>- <a href="http://www.rkmb-drustvo.si/Portals/0/datoteke/Obrazci-za-evidentiranje-kandidatov-in-kandidatk.pdf?ver=-E_0yM0Yn0COPOV6iagybg%3d%3d&timestamp=1674819121957">obrazci za evidentiranje kandidatov in kandidatk</a> <p>- <a href="http://www.rkmb-drustvo.si/Portals/0/datoteke/Obrazci-za-podajanje-soglasja-h-kandidaturi.pdf?ver=-E_0yM0Yn0COPOV6iagybg%3d%3d&timestamp=1674819156736">obrazci za podajanje soglasja h kandidaturi</a> (Izjave kandidatov). <p><p>Prosimo vas, da pri vašem evidentiranju kandidatov/kandidatk upoštevate kriterije ter rok in način za oddajo kandidatur.