30.10.2020

Od 1. do 8. novembra poteka Teden solidarnosti Rdečega križa Slovenije

Vsako leto od 1. do 8. novembra poteka Teden solidarnosti Rdečega križa Slovenije, ko na podlagi Zakona o Rdečem križu Slovenije (Ur.l. RS, št. 7/93, 79/2010) na vseh poslovnih enotah Pošte Slovenije pošiljkam dodajo doplačilne znamke, na vseh železniških in avtobusnih postajah v Sloveniji pa doplačilne vozovnice. Skladno z načelom solidarnosti kot sistemskim pristopom je nakup doplačilnih znamk in vozovnic obvezen, vrednost znamke in doplačilne vozovnice pa na podlagi 28. člena Zakona o RKS in Uredbe Vlade RS o višini prispevka v korist Rdečega križa Slovenije v Tednu Rdečega križa in Tednu solidarnosti št. 00718-9/2018, dne 19. 4. 2018 (Ul. RS, št. 28/18) za leto 2020 znaša 0,17 €. Slovar slovenskega knjižnega jezika 2 pomen besede solidarost opiše kot: 'podpiranje, odobravanje ravnanja, mnenja koga', 'pripravljenost za medsebojno pomoč, sodelovanje' oziroma 'pomoč, sodelovanje' in 'zavest skupnosti, medsebojne povezanosti posameznikov zlasti v družbenem življenju'. Solidarnost je torej ravnanje posameznika ali skupnosti, ki podpira drugega, pomaga drugim, skupini ali skupnosti. V Rdečem križu Slovenije smo ob Tednu solidarnosti tudi letos prižgali alarm, ki poziva k solidarnosti nas vseh za ohranitev našega edinega doma – planeta Zemlja. Poplave, neurja s točami in močnim vetrom ter plimovanje so namreč v letu 2019 povzročile za več kot sto milijonov evrov škode. V Tednu solidarnosti 2019 je Rdeči križ Slovenije s prodajo doplačilnih znamk in vozovnic zbral 430.461,94 €. Predsednica Rdečega križa Slovenije, mag. Vesna Mikuž, je povedala, da z doplačilom poštnine ali javnega prevoza v višini 0,17 € vsakdo prispeva delček v Sklad solidarnosti Rdečega križa Slovenije: »Do sedaj smo v letu 2020 iz Sklada solidarnosti za nujno potrebne enkratne pomoči ob neurjih ali manjših nesrečah v Sloveniji kot so požari ali zemeljski plazovi namenili skupaj 109.525 €.« Več o Tednu solidarnosti RKS najdete tukaj: https://www.rks.si/sl/Novice/Kaj-je-solidarnost-Kako-jo-zivimo/.