2.9.2020

Zahvala neznanemu donatorju

Zahvaljujemo se neznanemu donatorju za sredstva, ki nam bodo olajšala naše delovanje za ljudi v stiski. Polepšali ste nam dan. Vabimo vse, da se pridružijo dobremu vzgledu.