2.9.2020

Pomoč družini iz Bistrice ob Dravi

Na vas se obračam s prošnjo, da s skupnimi močmi pomagamo šestčlanski družini iz Bistrice ob Dravi. V družini je zaposlen samo oče, mati je zaradi skrbi za 4 sinove ostala doma. V mesecu decembru 2019 se je oče, ki bo v oktobru 2020 dopolnil le 50 let, pri delu v gozdu ponesrečil in utrpel hude poškodbe hrbtenjače s osledično popolno akutno flakcidno paraplegijo, zaradi česar je priklenjen na invalidski voziček in v vseh aktivnostih nujno potrebuje pomoč, ustrezno nego in oskrbo. Oče je za gibanje nujno vezan na invalidski voziček, vendar pa na težavo naleti že pri vstopu v hišo, kjer so stopnice ter preozka vhodna vrata. Z invalidskim vozičkom mu je onemogočen tudi vstop v kopalnico, ki je prav tako premajhna, oprema pa za invalida z invalidskim vozičkom neuporabna. Ker si zelo želi ostati aktiven še naprej, bi v zunanjem okolju nujno potreboval električno priklopno kolo invalidskega vozička, ki ga pa s strani zdravnika specialista ne more dobiti predpisanega in bi ga moral financirati sam. Sinovi, ki so stari 22, 19, 17 in 9 let so še vedno vključeni v izobraževalne programe. Starejši ima status invalida in je vključen v poseben izobraževalni program OŠ Gustava Šiliha, dva sinova sta dijaka, najmlajši pa prav tako obiskuje OŠ Gustava Šiliha. Ker se družina preživlja le z minimalno plačo očeta, denarno socialno pomočjo in otroškimi dodatki, ne zmorejo sami poskrbeti za kakovostnejše življenje očeta. Za pomoč družini je Krajevna organizacija Rdečega križa Ruše pri Rdečem križu Slovenije – Območno združenje Maribor odprla poseben podračun, na katerem se zbirajo finančna sredstva donacij za nakup električnega kolesa invalidskega vozička in prilagoditev stanovanjskega objekta in nabavo potrebne opreme za človeka dostojno bivanje invalidne osebe. Vsi, ki boste prispevali, je številka transakcijskega računa SI56 0451 5000 0397 432, sklic 50787, »POMOČ DRUŽINI iz Bistrice ob Dravi« odprt pri NKBM d. d. Za že izkazano pomoč se družina najlepše zahvaljuje. Podjetja, KO RK, ČO RK in posameznike prosimo, da s svojimi denarnimi prispevki pomagajo in v okviru svojih zmožnosti družini olajšajo stisko, očetu pa omogočijo kvalitetnejše življenje. »Deljeno veselje je dvojno veselje - deljeno trpljenje je polovično trpljenje: osnovni zakon odnosa« - Michael L. Moeller. S spoštovanjem, Hedvika Potočar - predsednica KO RK Ruše