Mladi člani RK so osebe v starosti do 27 let, ki niso zavezane plačilu članarine in delujejo v krožkih RK na OŠ, SŠ ali so kako drugače vključeni v uresničevanje programov Rdečega križa.

 

Krožek RK na OŠ ali SŠ pomeni redno sestajanje mladih zaradi določenih aktivnosti pod vodstvom mentorice/rja, ki poročilo o svojem delu posredujejo KORK v kraju v katerem delujejo. Mladi člani sodelujejo na tekmovanjih - preverjanjih ekip prve pomoči, pripravljajo razstave ob pomembnih dnevih za RK in ekoloških gibanjih, sodelujejo pri izvajanju različnih akcij, kot je Drobtinica, in pri različnih drugih aktivnostih.

 

V OZ Maribor veliko pozornosti posvečamo delu z mladimi. Tako že nekaj let izvajamo program »Učna pomoč osnovnošolcem«, ki je namenjen otrokom iz socialno ogroženih družin. Našo stalnico – 2 x tedensko po 2 uri učne pomoči popestrimo tudi z drugimi aktivnostmi: izvajamo ustvarjalne delavnice, obisk dedka Mraza, družabna srečanja in tudi Tabor mladih.

 

Vsako leto se s Festivalom prostovoljstva mladih pridružimo praznovanju Mednarodnega dneva mladih prostovoljcev.

 

Festival je namenjen promociji prostovoljnega dela mladih, osveščanju javnosti o aktivnostih, ki jih izvajajo mladi prostovoljci in zahvala mladim prostovoljcem za vse ure, ki so jih namenili prostovoljstvu. Na festivalu predstavljamo naše programe, kjer vključujemo največ prostovoljcev: krvodajalstvo, učna pomoč osnovnošolcem in letovanje v MPD Frakopan v Punatu. Svoje dejavnosti predstavljamo na plakatih, z zloženkami pa ponudimo obiskovalcem koristne informacije.