Služba za iskanje pogrešanih pri Rdečem križu Slovenije deluje na podlagi ženevskih konvencij, ki jih je ratificirala Republika Slovenija, Zakona o Rdečem križu Slovenije (Ur.L. št. 7/93), po načelih Mednarodnega gibanja Rdečega križa in Rdečega polmeseca ter uporablja enotno metodologijo dela.

 

Služba za iskanje pogrešanih pri OZ Maribor, kot javno pooblastilo, opravlja naslednja dela in naloge:

  • delo s strankami (sprejemi, razgovori),
  • postopki poizvedovanja za pogrešanimi osebami iz vojnih območij Hrvaške  ter  Bosne  in Hercegovine,
  • poizvedovanje za pogrešanimi v medvojnih in povojnih pobojih na ozemlju RS,
  • urejanje dokumentacije,
  • izstavljanje potrdil,
  • prenašanje družinskih sporočil,
  • mirnodobna poizvedovanja za sorodniki,
  • izdaja potrdil in drugih listin o statusu begunca v RS.

 

Tako smo na področju iskanja za pogrešanimi osebami reševali posamezne primere poizvedb in bili posredniki pri vzpostavitvi naslovov in stikov med ožjimi družinskimi člani.

 

Uspešnost poizvedovanja je v veliki meri odvisna od posredovanih podatkov, ki morajo biti časovno točna in predvsem krajevno določena (ime in priimek, rojstni podatki, naslovi bivanja pomembni dogodki na podlagi katerih se iščejo nadaljnji podatki, ki so časovno pravilno zapisani, kje bi se oseba lahko nahajala,..)

 

Zaradi Zakona o varstvu osebnih podatkov je v veliki meri otežena uspešnost vzpostavitve stikov med ožjimi družinskimi člani, vendar…

 

MORK, Ženeva 1939

INFORMACIJE

 

Tel.: 02 234 40 00 

Faks: 02 234 40 07

info@kmb-drustvo.si